اما نصرت, DDS, خانم, MDS

دیدار دکتر. نصرت

 
 

      

آموزش و پرورش

دکتر. نصرت DDS و کارشناسی ارشد خود را در اندودنتیکس از دانشگاه تهران علوم پزشکی دریافت. He practiced as an Endodontist in Tehran for four years and earned board certification in Endodontics before moving to the United States. He then completed his second Endodontic residency training and Master’s in Oral Biology from the University of Maryland in Baltimore. دکتر. نصرت Diplomate از هیئت آمریکایی از اندودنتیکس است.

جوایز و شناخت

دکتر. نصرت توسط یادبود جایزه تونی مایکل پونتی از دانشگاه مریلند برای برتری در اندودنتیکس بالینی به رسمیت شناخته شد. پس از فارغ التحصیلی, دکتر. Nosrat continued his involvement in research in the field of Endodontics. He is now collaborating with several research groups nationally and internationally. تا کنون, دکتر. Nosrat has published forty-one articles in the field of vital pulp therapy in immature teeth, بازسازی خمیر, and root canal anatomy in high-impact journals like the Journal of Dental Research, مجله اندودنتیکس, and International Endodontic Journal. دکتر. Nosrat’s research profile and metrics can be foundاینجا. که در 2018, دکتر. Nosrat was selected by the Editor of the Journal of Endodontics (JOE) to serve at the Scientific Advisory Board of the JOE.

وابستگی های حرفه ای

دکتر. نصرت هیئت مدیره تایید شده توسط هیئت آمریکایی از اندودنتیکس. He is a scientific reviewer for the Journal of Endodontics, International Endodontic Journal, Australian Endodontic Journal, and Dental Traumatology. He is a part-time Clinical Assistant Professor at the University of Maryland School of Dentistry and a full-time practitioner at Centreville Endodontics. دکتر. نصرت یکی از اعضای فعال انجمن آمریکایی اندودنتیستهای است (AAE) and American Dental Association and has served on the Regenerative Endodontics Committee of the AAE. دکتر. Nosrat is currently serving on the Research and Scientific Affairs Committee of the AAE.

دکتر. Prashant در ورما و دکتر. علی نصرت ساکنان همکاری شد در دانشگاه مریلند. علاوه بر همکاری بالینی خود, آنها حفظ همکاری تحقیقاتی فعال و مقالات با هم منتشر شده در مجلات بالا تاثیر.