برنامه ریزی

ما درسریع ترین زمان ممکن برنامه ملاقات شما رو تنظیم می کنیم. اگر درد و یا شرایط اضطراری, هر تلاش خواهد شد تا آن روز را ببینید.

We try our best to stay on schedule to minimize your waiting. Due to the fact Dr. Pascal and دکتر. ورما provide often treat complex endodontic cases, so various circumstances may lengthen the time allocated for a procedure. Emergency cases can also arise and cause delays. We appreciate your understanding and patience.

Please call us at Capitol Endodontics – شماره تلفن کاپیتول اندودنتیکس 202-822-0732 or Centreville Endodontics – 703-815-3636 with any questions or to schedule an appointment.

تماس با ما امروز

  • سیاست حفظ حریم خصوصی

  • این درست است برای مقاصد اعتبار و باید بدون تغییر باقی مانده است.