سخنرانی

هنگامی که آن را ارائه می آید, مطمئن شوید که شما یک ارائه درجه یک که تعادل از اطلاعات ارائه می دهد و سرگرمی کلیدی است دریافت. این دقیقا همان چیزی شما را با سخنرانی ما دریافت خواهید کرد!

سمینارها و کارگاه های ما به شما مفاهیم اساسی جامد می دهد, اثبات شده گام و تعاملی تجربه عملی شما می توانید به عمل خود را حق دور پیاده سازی.

خواهد شد وجود ندارد اخبار جعلی- دوره های آموزشی ما همیشه آزاد از تعصب شرکت های بزرگ خواهد بود, هر مورد بالینی ما در حال حاضر خواهد بود یک مورد واقعی که ما را رفتار, و ما به شما کمک خواهد یک عمل قوی تر و سودآور ساخت.

موضوعات بالقوه برای درگیری های صحبت کردن از به روز رسانی های بالینی درمان ریشه به ساخت یک عمل مبتنی بر ارجاع سودآور. این ارائه ممکن است یک گروه کوچک یا مخاطبان زیادی مناسب.

کتاب سخنرانی خود را با برخی از سخنرانان پویا ترین و روشنگری در جامعه اندو امروز!

لطفا با دفتر ما تماس بگیرید برای زمان بندی اطلاعات.