برای پرداخت آنلاین, لطفا کلیک کنید “الان پرداخت کن” دکمه زیر.

اطلاعات خصوصی شما با استفاده از SSL محافظت می شود (لایه سوکت های امن), پروتکل امنیتی پیشرو در اینترنت. تمام اطلاعات رمزگذاری شده و با یک سرور https مبادله می شود, بنابراین پرداخت های پردازش شده ایمن و مطمئن هستند.