چرا یک اندودنتیست انتخاب

چرا یک اندودنتیست انتخاب

دلیل 1: تجربه

به طور متوسط, اندودنتیست در مورد انجام 25 درمان کانال ریشه در هفته, در حالی که دندانپزشکان عمومی انجام حدود دو.

دلیل 2: بهره وری

از آنجا که آنها عمل آنها را محدود تنها در دندانهای درمان ریشه, اندودنتیست کارآمد و دقیق هستند. این مقدار برابر است با تجارب مثبت و بهبود سریع تر.

دلیل 3: دسترسی

ترین اندودنتیست انعطاف پذیری فوق العاده ای در انطباق موارد اضطراری, بنابراین تاخیر در درمان به حداقل نگه داشته و بیماران می توان از درد دندان برطرف سرعت.

دلیل 4: فن آوری پیشرفته

بسیاری از اندودنتیست استفاده دولت از هنر، فن آوری مانند میکروسکوپ عامل, تصویربرداری دیجیتال, ابزار دقیق مافوق صوت و فیبر نوری, برای درمان بیماران خود را به سرعت و به راحتی.

امروز, درمان کانال ریشه است که اغلب بدون ناراحت کننده تر از داشتن یک پر.