درمان کانال ریشه

کانال ریشه چیست?

درمان ریشه برای از بین بردن باکتری ها از کانال ریشه عفونی طراحی شده است, جلوگیری از عفونت مجدد دندان و حفظ دندان طبیعی. هنگامی که تحت یک کانال ریشه قرار می گیرید, پالپ ملتهب یا عفونی برداشته می شود و داخل دندان با دقت تمیز و ضد عفونی می شود., سپس پر و مهر و موم شده است.

نمونه ای از دندان سالم
دندان سالم
یک نمودار آناتومی دندان که عاج و کانال پالپ را برجسته می کند
آناتومی دندان
A visual of tooth inflammation showing tooth decay and an inflamed pulp
Inflammation
نمایندگی از یک دندان با کانال خود را تمیز
Cleaned Canals
An illustration of root canal filling of a tooth
Filling Placed
An example of a tooth healed by root canal therapy
دندان شفا

What happens during a root canal?

There’s no need to be worried if your dentist or endodontist prescribes a root canal procedure to treat a damaged or diseased tooth. Millions of teeth are treated and saved this way each yearrelieving pain and making teeth healthy again.

Inside your tooth, beneath the white enamel and a hard layer called dentin, is a soft tissue called pulp. This tissue contains blood vessels, nerves and connective tissue, which help grow the root of your tooth during its development. A fully developed tooth can survive without the pulp because the tooth continues to be nourished by the tissues surrounding it.

A modern root canal treatment is nothing like those old sayings! It’s very similar to a routine filling and can usually be completed in one or two appointments, depending on the condition of your tooth and your personal circumstances. Getting a root canal is relatively painless and extremely effective. You’ll be back to smiling, biting and chewing with ease in no time.

Saving the natural tooth with root canal treatment has many advantages:

  • Efficient chewing
  • Normal biting force and sensation
  • Natural appearance
  • Protects other teeth from excessive wear or strain

Root canals are also pain free. دکتر. ورما uses local anesthesia to eliminate discomfort. علاوه بر این, we offer various sedation options. پس از درمان می توانید به خانه برگردید, و احتمالاً با بازگشت به روال عادی خود راحت خواهید بود.

بعد از درمان چه اتفاقی می افتد?

یک بار شما درمان کانال ریشه کامل است, شما باید برای تکمیل ترمیم دندان خود به دندانپزشک مراجعه کنید. با درمان مناسب, یک دندان ترمیم شده می تواند درست به اندازه بقیه دندان های طبیعی شما دوام بیاورد.

دندانی که درمان ریشه را پشت سر گذاشته است ضعیف شده است, شکننده, و مستعد شکستگی است. دندانپزشک شما ممکن است برای حمایت از دندان شکننده، قرار دادن تاج یا پر کردن دائمی را پیشنهاد دهد:

به ندرت پیش می آید که بیماران ریشه بعد از درمان معمول ریشه دچار عوارض شوند میکروسرجری. اگر مشکلی پیش بیاید, با این حال, ما همیشه در دسترس هستیم تا پاسخ دهیم. برای جلوگیری از پوسیدگی بیشتر, به رعایت بهداشت دهان و دندان ادامه دهید.

هزینه کانال ریشه چقدر خواهد بود?

بسته به اینکه مشکل چقدر پیچیده است و کدام دندان آسیب دیده است، هزینه آن متفاوت است. درمان دندان آسیاب دشوارتر است; هزینه معمولا بیشتر است. اکثر بیمه نامه های دندانپزشکی پوشش هایی را برای درمان ریشه ارائه می کنند.

بطور کلی, درمان ریشه و ترمیم دندان طبیعی نسبت به جایگزین کشیدن دندان هزینه کمتری دارد. برای بازیابی عملکرد جویدن و جلوگیری از جابجایی دندان های مجاور، دندان کشیده شده باید با ایمپلنت یا بریج جایگزین شود.. هزینه این روش ها بیشتر از درمان ریشه و ترمیم مناسب است.