اطلاعات بیمار

Thank you for your interest in کاپیتول اندودنتیکس, a dental practice dedicated exclusively to endodontic care.

ما اعضای متخصص از انجمن آمریکایی اندودنتیستهای. ما برای خدمت رسانی به شما بسیار آماده ایم. تیم متخصص ما, رهبری توسط متخصصان درمان ریشه احترام دکتر. Pascal and دکتر. ورما, شامل کارکنان با تجربه درمان ریشه. ما با ارائه بالاترین استاندارد مراقبت حرفه ای در یک بازی دوستانه, محیط راحت. ما امیدواریم که که اطلاعات ارائه شده در اینجا پاسخ بسیاری از سوالات خود را در مورد درمان ریشه. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری می خواهم, لطفا دریغ نکنید با ما تماس بگیرید شماره تلفن کاپیتول اندودنتیکس 202-822-0732.

This section offers information from the administrative side of the practice, including: